Ακίνητα

Συμβουλεύσου εξειδικευμένο δικηγόρο με μόλις €25

Τι μπορεί να σου προσφέρει ένας δικηγόρος με εξειδίκευση στα ακίνητα;

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα βρίσκεται σε πρωτόγνωρη κατάσταση με την κατακόρυφη πτώση των τιμών των ακινήτων και τη συνεχή αύξηση στην φορολόγησή τους. Παράλληλα, είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο και το νομικό πλαίσιο που διέπει τα ακίνητα, με την εισαγωγή νέων νόμων και την τροποποίηση ήδη υπαρχόντων, όπως για το κτηματολόγιο, την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, τη μίσθωση των ακινήτων και άλλα συναφή ζητήματα που άπτονται της ακίνητης περιουσίας. Συνεπώς, ένας δικηγόρος εξειδικευμένος στα θέματα αυτά είναι απαραίτητος ακόμα και για φαινομενικά απλά ζητήματα, όπως οι συμβάσεις μίσθωσης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης και αγοραπωλησίας ακινήτων, καθώς και για κάθε άλλη συναλλαγή που αφορά την ακίνητη περιουσία, όπως η διανομή, η ανταλλαγή και η μεταβίβαση ακινήτων, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι αποδοχές κληρονομιάς, οι εργολαβικές συμβάσεις, οι συστάσεις οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, και ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στις απαλλοτριώσεις ακινήτων, σε ζητήματα πολεοδομίας, στην εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, στην επιβολή και άρση κατασχέσεων, στον έλεγχο και στη διόρθωση εγγραφών στο κτηματολόγιο κ.ά.

Ένας δικηγόρος παίζει επίσης καταλυτικό ρόλο σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ ιδιοκτήτη - εκμισθωτή και μισθωτή, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις μη καταβολής του μισθώματος, παράνομης και αντισυμβατικής χρήσης του μισθίου, υπομίσθωσης, και μη καταβολής των κοινοχρήστων ή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας και δημοτικών τελών, αλλά και σε περιπτώσεις ουσιαστικών ή νομικών ελαττωμάτων του μισθίου. Επίσης, είναι απαραίτητος για κατάθεση αγωγών έξωσης, με ή χωρίς καταγγελία της μίσθωσης, αιτήσεων για την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου και καταβολής των οφειλομένων, αιτήσεων για την έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και σε κάθε είδους περιπτώσεις αντιδικίας για ακίνητα, όπως είναι οι καταπατήσεις, οι υποθέσεις χρησικτησίας ακινήτων, οι προσβολές της νομής και τα προβλήματα γειτονικού δικαίου, ακόμα και στις πολυκατοικίες.

Κλείσε τηλεφωνικό ραντεβού με δικηγόρο εξειδικευμένο στα ακίνητα με €25.

  

  • Μπορεί να σε ενημερώσει για τις επιλογές σου και τα βήματα κάθε διαδικασίας, να σε καθοδηγήσει και να σε συμβουλεύσει ώστε να προχωρήσεις με περισσότερη αυτοπεποίθηση.
  • Μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις, να συμπληρώσεις ή να ελέγξεις κάποιο νομικό έγγραφο, το οποίο μπορείς να ανεβάσεις όταν κλείνεις το ραντεβού.
  • Η συζήτηση είναι απόρρητη και εμπιστευτική. Οποιοδήποτε αρχείο ανεβάσεις, θα το λάβει μόνο ο δικηγόρος ο οποίος θα σε καλέσει.
  • Καμία δέσμευση. Αν επιθυμείς, μπορείς να συζητήσεις με τον δικηγόρο το ενδεχόμενο να αναλάβει την υπόθεσή σου, εκτός της πλατφόρμας μας.

Μη χανεις χρονο!
Μίλα με εξειδικευμένο δικηγόρο τώρα! Κλείσε ραντεβού
Back to Top