Μετανάστευση-Αλλοδαποί

Συμβουλεύσου εξειδικευμένο δικηγόρο με μόλις €25

Τί μπορεί να σου προσφέρει ένας δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τη μετανάστευση και τους αλλοδαπούς;

Με τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό οικονομικών μεταναστών και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, η προάσπιση των δικαιωμάτων των αλλοδαπών, αλλά και η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων τους με Έλληνες και αλλοδαπούς εργοδότες είναι μείζον νομικό ζήτημα. Το δίκαιο αλλοδαπών αφορά, μεταξύ άλλων, τους νόμους και κανόνες που διέπουν την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών στην χώρα μας και ενδεχομένως την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ένας δικηγόρος με εξειδίκευση στο δίκαιο αλλοδαπών είναι απαραίτητος για την κατάθεση των αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής (άδειας διαμονής για εργασία, άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, άδειας διαμονής για ειδικούς λόγους, άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση), την κατάθεση αιτήσεων για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, για την χορήγηση πολιτικού ασύλου σε πρόσφυγες, για την μετάκληση αλλοδαπών για εργασία ή για τουρισμό και την θεώρηση αδειών εισόδου (visa). Επίσης μπορεί να αναλάβει την κατάθεση αιτήσεων για διαγραφή, ακύρωση ή αναστολή αποφάσεων δικαστικής ή διοικητικής απέλασης αλλοδαπών και αποφάσεων απόρριψης της χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας παραμονής, την υπεράσπιση αλλοδαπών σε περίπτωση αντιρρήσεων για την άρση της προσωρινής κράτησής τους σε αστυνομικά τμήματα, αλλά και για να βοηθήσει στη σχέση των αλλοδαπών με τις δομές υγείας και εκπαίδευσης.

Κλείσε τηλεφωνικό ραντεβού με δικηγόρο εξειδικευμένο στο δίκαιο που αφορά τους αλλοδαπούς με €25. 

 

  • Μπορεί να σε ενημερώσει για τις επιλογές σου και τα βήματα κάθε διαδικασίας, να σε καθοδηγήσει και να σε συμβουλεύσει ώστε να προχωρήσεις με περισσότερη αυτοπεποίθηση.
  • Μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις, να συμπληρώσεις ή να ελέγξεις κάποιο νομικό έγγραφο, το οποίο μπορείς να ανεβάσεις όταν κλείνεις το ραντεβού.
  • Η συζήτηση είναι απόρρητη και εμπιστευτική. Οποιοδήποτε αρχείο ανεβάσεις, θα το λάβει μόνο ο δικηγόρος ο οποίος θα σε καλέσει.
  • Καμία δέσμευση. Αν επιθυμείς, μπορείς να συζητήσεις με τον δικηγόρο το ενδεχόμενο να αναλάβει την υπόθεσή σου, εκτός της πλατφόρμας μας.

Μη χανεις χρονο!
Μίλα με εξειδικευμένο δικηγόρο τώρα! Κλείσε ραντεβού
Back to Top