Εταιρείες-Επιχειρηματικότητα

Συμβουλεύσου εξειδικευμένο δικηγόρο με μόλις €25

Τί μπορεί να σου προσφέρει ένας δικηγόρος με εξειδίκευση στις εταιρείες και στην επιχειρηματικότητα;

Το εταιρικό δίκαιο αφορά όλα τα νομικά ζητήματα γύρω από τη σύσταση, λειτουργία, λύση, αναδιάρθρωση, εξαγορά και συγχώνευση εταιρειών, την πτώχευση και εξυγίανση, την εκκαθάριση εταιρειών, τις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων, τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους, τις εμπορικές συμβάσεις, την εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την προστασία τρίτων συναλλασσομένων, τον αθέμιτο και ελεύθερο ανταγωνισμό, καθώς και την επιχειρηματική χρηματοδότηση και τις επενδύσεις.

Ένας έμπειρος και εξειδικευμένος δικηγόρος είναι απαραίτητος σε έναν επιχειρηματία από το στάδιο πριν την ίδρυση της εταιρείας ώστε να επιλεγεί η σωστή εταιρική μορφή [ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία], να συνταχθεί το καταστατικό, να κατοχυρωθεί το εμπορικό σήμα, το όνομα και το λογότυπο της εταιρείας, να κατατεθεί αίτηση για να χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή να κατοχυρωθεί βιομηχανικό σχέδιο, ενώ παραμένει απαραίτητος καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι τη λύση αυτής.

Ένας δικηγόρος με εξειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο, είναι επίσης απαραίτητος στη σύσταση off-shore εταιρειών ή αντίστοιχα στην εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, στη διενέργεια διεθνών εμπορικών πράξεων, στη μεταφορά εμπορευμάτων, στην ίδρυση και οργάνωση του εμπορικού δικτύου και στην ανάπτυξη δικτύου franchising, στην κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων, στη σύσταση ομολογιακών δανείων, στη ρύθμιση των σχέσεων των μετόχων ή εταίρων και σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ρόλος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, ο ορισμός και η αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ., οι ευθύνες των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων ή εταίρων, ο αποκλεισμός εταίρου, η προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας και η δημιουργία εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου και κώδικα δεοντολογίας. Σε περίπτωση που η επιχείρησή σου, ατομική, ΙΚΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, περνάει οικονομική κρίση, ο δικηγόρος μπορεί να αναλάβει όλα τα νομικά ζητήματα γύρω από την αναδιοργάνωση της εταιρείας, τη διαδικασία εξυγίανσής της, την εξαγορά, συγχώνευση ή διάσπαση της εταιρείας, την αναδιάρθρωση του κεφαλαίου, την αύξηση κεφαλαίου, την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, αλλά και τη διαδικασία πτώχευσης και χρεοκοπίας.

 

Κλείσε τηλεφωνικό ραντεβού με δικηγόρο εξειδικευμένο στο εμπορικό - εταιρικό δίκαιο με €25.

 

  • Μπορεί να σε ενημερώσει για τις επιλογές σου και τα βήματα κάθε διαδικασίας, να σε καθοδηγήσει και να σε συμβουλεύσει ώστε να προχωρήσεις με περισσότερη αυτοπεποίθηση.
  • Μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις, να συμπληρώσεις ή να ελέγξεις κάποιο νομικό έγγραφο, το οποίο μπορείς να ανεβάσεις όταν κλείνεις το ραντεβού.
  • Η συζήτηση είναι απόρρητη και εμπιστευτική. Οποιοδήποτε αρχείο ανεβάσεις, θα το λάβει μόνο ο δικηγόρος ο οποίος θα σε καλέσει.
  • Καμία δέσμευση. Αν επιθυμείς, μπορείς να συζητήσεις με τον δικηγόρο το ενδεχόμενο να αναλάβει την υπόθεσή σου, εκτός της πλατφόρμας μας.

Μη χανεις χρονο!
Μίλα με εξειδικευμένο δικηγόρο τώρα! Κλείσε ραντεβού
Back to Top